KONTESTACJE - spotkanie w ramach cyklu dyskusji w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej

Już w najbliższy piątek 23 marca 2012 o godz. 17.00. Galeria 2.0 serdecznie zaprasza!


Epicentra kryzysów i rewolucji ostatnich lat kształtują i inspirują artystów oraz działaczy, którzy na taką rzeczywistość reagują i mierzą się z nią. Charakter tych działań staje się czysto polityczny, za pole działania przyjmując także przestrzeń miejską.

Już w najbliższy piątek, 23.03, o godz. 17.00 zapraszamy na czwarte spotkanie w ramach cyklu dyskusji w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej działającym przy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W zeszłym roku spotkania dotyczyły działań artystycznych i animacyjnych w przestrzeni miejskiej, w bieżącym cyklu poruszane są również kwestie związane z partycypacją społeczną i przestrzenno-publicznym mirem.

Na nadchodzącym spotkaniu poruszymy temat najbardziej radykalnych interwencji krytycznych oraz zapytamy o konsekwencje „przesuwania” granicy między działaniami artystycznymi a aktywizmem społecznym i politycznym. Chcemy zbadać, w jaki sposób możliwe jest formułowanie artystycznej formy kontestacji w przestrzeni publicznej w odniesieniu do norm kuratorskich. Interesować nas będzie także otwieranie przestrzeni „instytucjonalnych” na przestrzeń publiczną, z wykorzystaniem działań performatywnych i parateatralnych.

W dyskusji udział wezmą:

Daniel Muzyczuk, prawnik, kurator Muzeum Sztuki w Łodzi, krytyk sztuki. Współzałożyciel anty-cenzorskiej inicjatywy Indeks73. Publikował m. in. w „Obiegu”, „Le Monde Diplomatique”, „Panoptikum”, „Ha!Arcie” oraz katalogach wystaw. Jest członkiem AICA.

Grzegorz Laszuk, współzałożyciel Komuny Otwock (obecnie komuna//warszawa). Jako grafik współpracuje m.i n. z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, TR Warszawa, galerią „Zachęta”, Centrum Organizacji Pozarządowych. Prowadzi studio graficzne „Książki+Strony”.

Przemysław Strożek, adiunkt Instytutu Sztuki PAN, członek European Network for Avant-garde and Modernist Studies. Zaangażowany w tworzenie sieci międzynarodowych studiów nad estetyką futuryzmu, współredaguje International Yearbook of Futurism Studies (De Gruyter, Berlin-New York). Zajmuje się historią sztuki XX w., ze szczególnym uwzględnieniem awangardowych ideologii, wpisanych w projekty artystyczno-społecznych rewolucji.

Zapraszają Organizatorzy: Marianna Ostrowska, Jacek Plewicki, Joanna Turek