FANTAZMATYCZNA NIEUCHWYTNOŚĆ RYNKU SZTUKI. STUDIUM PRZYPADKU - wykład Mikołaja Iwańskiego

28 marca 2012 godz. 13.00 w Galerii 2.0

Galeria 2.0 oraz Uczelniane Centrum Przedsiębiorczości zapraszają na wykład dr. Mikołaja Iwańskiego w ramach projektu „Artysta Przedsiębiorczy”.

Fantazmatyczna nieuchwytność rynku sztuki. Studium przypadku.

Współczesny rynek sztuki od trzech dekad jest coraz mocniej związany z rynkami finansowymi, globalnymi zmianami koniunktury oraz jest budowany w oparciu o relacje neokolonialne. Punktem wyjścia wykładu będzie wskazanie na relację polskiego obrotu sztuką do rynków wschodzących, dojrzałych i wiodących. Fantazmatyczność rynku to paradoksalnie najbardziej doświadczalny dla większości polskich artystów i adeptów sztuki jego wymiar, ale czy jest to tylko krajowa specyfika?

Dr Mikołaj Iwański - ekonomista, doktorat na temat uwarunkowań polskiego rynku sztuki współczesnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2012, absolwent filozofii na UAM. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Przeglądzie Powszechnym, Magazynie Sztuki.

Ostatnio - na Obieg.pl - opublikował dwa mocne teksty:
Dwa miliony, czyli Abbey House http://www.obieg.pl/teksty/23928
oraz
Fundusz artystyczny. Now! http://www.obieg.pl/teksty/24326

Polecamy. Zapraszamy.