NOC MUZEÓW w 2.0 wystawa Pawła Kwiatkowskiego, dokumentacja 2.0, koncerty. Zapraszamy od 19

PERSPEKTYWA 6 wystawa Pawła Kwiatkowskiego


kurator:Marcin Chomicki

plakat: Marcin Chomicki


Paweł Kwiatkowski "PERSPEKTYWA 6".

Otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższą sobotę 15.05.2010 o godz. 19.00 (Noc Muzeów)

w galerii 2.0 (szczegóły w załączniku). W dniu wernisażu ekspozycję można oglądać do godz. 2.00 w nocy.

Wystawa będzie czynna do 28.05.2010, od poniedziałku do piątku w godz. 12-17.

Pawła Kwiatkowskiego inspiruje pędzący i nieustannie przyspieszający świat, który zmierza w nieznane. Wykreowana przestrzeń, która istnieje w jego pracy to właśnie to nieznane. To drobne, codzienne zmiany, które stawiają nas przed faktem dokonanym. Technologia, która wczoraj nie była możliwa do wyobrażenia, dzisiaj zastępuje cząstkę naszej natury. Można powiedzieć, że współcześnie mamy do czynienia z trzema rzeczywistościami: materialną, niematerialną duchową iniematerialną nie duchową. Świat niematerialny nie duchowy to wirtualność – w głównej mierze internet. Przestrzeń wirtualna jest niematerialnym „miejscem“ aktywności człowieka. Wymiana myśli, poglądów i opinii, spotkanie i praca – stają się pozbawione doznań zmysłowych charakterystycznych dla świata realnego. Postępuje

odmaterializowanie stosunków międzyludzkich. Marzenie o kontaktach telepatycznych i duchowych urealnia się w radykalnym postępie przyjmując wypaczoną, dziwaczną formę. Z drugiej strony to normalny obraz postępu. Artysta tworzy własną przestrzeń. Przeniesione do niej reguły perspektywy powodują nieprzewidziane dla niego deformacje. Posłużenie się iluzją optyczną dezorientuje widza. Kwiatkowski kreuje własną rzeczywistość jako antidotum na powolne wirtualizowanie świata. Jest to sposób, aby przejść nad tym do porządku dziennego, pogodzić się z nieuniknionym i naturalnym. Jego praca to refleksja nad ztechnologizowanym światem. Obiekty kojarzą się z rzeczywistością wirtualną, „obrazują“ coś nienamacalnego. Inspiracja renesansem dała mu początkowo narzędzie do odtwarzania rzeczywistości. Następnie doświadczenia te pozwoliły na użycie iluzji optycznej, a z czasem deformacji. Sześciany wykreowane w nierealnej przestrzeni przeniesione do wnętrza galerii ulegają zaskakującym zniekształceniom. Posłużenie się odpowiednim kolorem pochodzącym z tradycji przedstawień sakralnych (ultramaryna), jak i iluzjonistyczne operowanie światłocieniem dodatkowo

odmaterializowuje przedstawiane obiekty. Użyte środki wytwarzają w oku widza dodatkową przestrzeń – coś co fizycznie nie istnieje. Praca Kwiatkowskiego wchodzi w pewną relację między materią, a wirtualnością. Klasyczny porządek ulega zdynamizowaniu, jakby został wprowadzony w ruch i zmierzał na spotkanie nieskończoności. Czegoś niedostępnego i zamkniętego przed naszym umysłem.


PAWEŁ KWIATKOWSKI ur. 1974 w Warszawie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w 2005 roku pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem, instalacją i wideo. Mieszka i pracuje w Warszawie
NOC MUZEÓW w 2.0 (15/16.05.2010)

RESOPHLECTION

UPGRADE!warsaw w 2.0

ZAPRASZAMY NA KONCERY (wstęp wolny)

23:00 THAW - HUBERT NAPIÓRSKI, FELICITY MANGAN, BARTEK KALINKA

01:00 RESOPHLECTION - PAWEŁ JANICKI i JAREK GRZESICA, oraz VJCCTVROBOT

WYKŁAD MARKA OSTROWSKIEGO W 2.0


galeria 2.0 zaprasza na wykład dr Marka Ostrowskiego
"SPOJRZENIE WARSA, OBLICZE SAWY"
czwartek 13.05.2010 godz. 18

prezentacja fotografii lotniczych Warszawy z komentarzem autora,który z pasją i znawstwem przeplata w swoich wypowiedziach wiedzę na temat przestrzeni z przecięcia różnych dziedzin:biologii, informacji obrazowej, psychologii postrzegania, urbanistyki,socjologii, historii. Marek Ostrowski jest zapalonym varsavianistą,wszystkie fotografiie wykonuje sam w trakcie lotów nad Warszawą.Wylatał już przeszło kilkaset godzin. Interdyscyplinarne spojrzenie autora otwiera nowe horyzonty myślenia o Warszawie.

fot. Marek Ostrowski

MAREK OSTROWSKI
dr Ostrowski jest specjalistą w zakresie informacji obrazowej i systemów informacji przestrzennej. Wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca m.in. powstałego już w latach 80-tych XX wieku międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Fotografii Naukowej wpisanego w sieć podyplomowych studiów europejskich.
Niezależnie od pracy naukowej na u
czelni szeroko prowadzi prace naukowe i badawcze w autorskiej Pracowni Fotografii i Informacji Obrazowej SCI-ART (science&art), co znacznie poszerza interdyscyplinarne możliwości pracy twórczej.
Znaczna część działalności związana jest bezpośrednio z Warszawą. Tw
órca m.in. największej na świecie „Panoramy Warszawy przełomu Tysiącleci” (2000 r.), sesji naukowych „Tematycznych Panoram Warszawy”. Autor (wspólnie z prof. Andrzejem Ciołkoszem) i wydawca pierwszego "Atlasu zdjęć satelitarnych Polski". Jest autorem podręcznika akademickiego "Informacja Obrazowa" (praca zbiorowa), albumów naukowych m.in. „Emocje odkryć” oraz opartych na analizie zdjęć lotniczych w serii "Polska z lotu orła" oraz wielu publikacji naukowych. Jego ostatnie prace - trzytomowy „Tryptyk warszawski”, na który składają się: ”Spojrzenie Warsa”, „Oblicze Sawy” oraz „Pokolenie Varsovia.pl”, a także plenerowe wystawy wielkoformatowych zdjęć lotniczych m.in. „Warszawa z lotu orła” pokazują, że fotografie lotnicze i satelitarne są nie tylko sposobem nowoczesnego obrazowania przestrzeni, wizytówką nowoczesności, ale jednocześnie sposobem jej pojmowania.
Marek Ostrowski wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu Miasta jest także twórcą projektu dydaktycznego „Warszawski Trypt
yk Edukacyjny” dla szkół od poziomu podstawowego po akademicki. Informacja obrazowa i zdjęcia lotnicze Warszawy, które sam wykonuje, stały się też platformą nowoczesnego projektu studiów varsavianistycznych na warszawskich uczelniach. Studia varsavianistyczne według tego projektu, jak i wyłaniający się z nich obraz nowoczesnej metropolii realizującej studia o własnym mieście, stają się powoli jedną z marek Warszawy dostrzeganych również za granicą.
Jest członkiem m.in. Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Teledetekcji KBK PAN i członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Ambasador m.st. Warszawy w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

www.samper.pl

wykład współorganizowany przez Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego