Inwencja C - Color

PAULA JASZCZYK w 2.0

multimedialna forma przestrzenna
pokaz pracy doktorskiej

otwarcie > piątek, 01.10.2010 godz. 19
pałac Czapskich - Raczyńskich
( budynek Rektoratu ASP )
ostatnie piętro


Prezentowana praca jest próbą pokazania tego, że kolor może mieć dźwięk. Do kolorów, które tworzą zmienne geometryczne obrazy projektowane na wielopłaszczyznowe tło, przypisane są brzmienia konkretnych instrumentów. Wybór jest oczywiście czysto autorski. Inwencja C - Color to graficzny zapis partytury muzycznej – plastyczna i abstrakcyjna forma notacji muzycznej.

Paula Jaszczyk w 2005 roku obroniła pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, której część stanowi realizacja zatytułowana: Kalejdoskop podróży. Zapoczątkowała ona autorskie poszukiwania abstrakcyjnego ujęcia koloru i jego formy przestrzennej. Poszukiwanie form złudzeń optycznych autorka kontynuuje w najnowszej pracy. Utwór Inwencja C – Color powstawał przez dwa lata.


Specjalne podziękowania autorka składa:

prof. Jackowi Dyrzyńskiemu – promotorowi pracy

Zofii Moruś – reżyser dźwięku

Rafałowi Listopadowi – monażyście

Dagnie Sadkowskiej, Michałowi Górczyńskiemu, Pawłowi Nowickiemu i Piotrowi Nowickiemu – muzykom zespołu Kwartludium