WYKŁAD MARKA OSTROWSKIEGO W 2.0


galeria 2.0 zaprasza na wykład dr Marka Ostrowskiego
"SPOJRZENIE WARSA, OBLICZE SAWY"
czwartek 13.05.2010 godz. 18

prezentacja fotografii lotniczych Warszawy z komentarzem autora,który z pasją i znawstwem przeplata w swoich wypowiedziach wiedzę na temat przestrzeni z przecięcia różnych dziedzin:biologii, informacji obrazowej, psychologii postrzegania, urbanistyki,socjologii, historii. Marek Ostrowski jest zapalonym varsavianistą,wszystkie fotografiie wykonuje sam w trakcie lotów nad Warszawą.Wylatał już przeszło kilkaset godzin. Interdyscyplinarne spojrzenie autora otwiera nowe horyzonty myślenia o Warszawie.

fot. Marek Ostrowski

MAREK OSTROWSKI
dr Ostrowski jest specjalistą w zakresie informacji obrazowej i systemów informacji przestrzennej. Wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca m.in. powstałego już w latach 80-tych XX wieku międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Fotografii Naukowej wpisanego w sieć podyplomowych studiów europejskich.
Niezależnie od pracy naukowej na u
czelni szeroko prowadzi prace naukowe i badawcze w autorskiej Pracowni Fotografii i Informacji Obrazowej SCI-ART (science&art), co znacznie poszerza interdyscyplinarne możliwości pracy twórczej.
Znaczna część działalności związana jest bezpośrednio z Warszawą. Tw
órca m.in. największej na świecie „Panoramy Warszawy przełomu Tysiącleci” (2000 r.), sesji naukowych „Tematycznych Panoram Warszawy”. Autor (wspólnie z prof. Andrzejem Ciołkoszem) i wydawca pierwszego "Atlasu zdjęć satelitarnych Polski". Jest autorem podręcznika akademickiego "Informacja Obrazowa" (praca zbiorowa), albumów naukowych m.in. „Emocje odkryć” oraz opartych na analizie zdjęć lotniczych w serii "Polska z lotu orła" oraz wielu publikacji naukowych. Jego ostatnie prace - trzytomowy „Tryptyk warszawski”, na który składają się: ”Spojrzenie Warsa”, „Oblicze Sawy” oraz „Pokolenie Varsovia.pl”, a także plenerowe wystawy wielkoformatowych zdjęć lotniczych m.in. „Warszawa z lotu orła” pokazują, że fotografie lotnicze i satelitarne są nie tylko sposobem nowoczesnego obrazowania przestrzeni, wizytówką nowoczesności, ale jednocześnie sposobem jej pojmowania.
Marek Ostrowski wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu Miasta jest także twórcą projektu dydaktycznego „Warszawski Trypt
yk Edukacyjny” dla szkół od poziomu podstawowego po akademicki. Informacja obrazowa i zdjęcia lotnicze Warszawy, które sam wykonuje, stały się też platformą nowoczesnego projektu studiów varsavianistycznych na warszawskich uczelniach. Studia varsavianistyczne według tego projektu, jak i wyłaniający się z nich obraz nowoczesnej metropolii realizującej studia o własnym mieście, stają się powoli jedną z marek Warszawy dostrzeganych również za granicą.
Jest członkiem m.in. Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Teledetekcji KBK PAN i członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Ambasador m.st. Warszawy w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

www.samper.pl

wykład współorganizowany przez Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego