PERSPEKTYWA 6 wystawa Pawła Kwiatkowskiego


kurator:Marcin Chomicki

plakat: Marcin Chomicki


Paweł Kwiatkowski "PERSPEKTYWA 6".

Otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższą sobotę 15.05.2010 o godz. 19.00 (Noc Muzeów)

w galerii 2.0 (szczegóły w załączniku). W dniu wernisażu ekspozycję można oglądać do godz. 2.00 w nocy.

Wystawa będzie czynna do 28.05.2010, od poniedziałku do piątku w godz. 12-17.

Pawła Kwiatkowskiego inspiruje pędzący i nieustannie przyspieszający świat, który zmierza w nieznane. Wykreowana przestrzeń, która istnieje w jego pracy to właśnie to nieznane. To drobne, codzienne zmiany, które stawiają nas przed faktem dokonanym. Technologia, która wczoraj nie była możliwa do wyobrażenia, dzisiaj zastępuje cząstkę naszej natury. Można powiedzieć, że współcześnie mamy do czynienia z trzema rzeczywistościami: materialną, niematerialną duchową iniematerialną nie duchową. Świat niematerialny nie duchowy to wirtualność – w głównej mierze internet. Przestrzeń wirtualna jest niematerialnym „miejscem“ aktywności człowieka. Wymiana myśli, poglądów i opinii, spotkanie i praca – stają się pozbawione doznań zmysłowych charakterystycznych dla świata realnego. Postępuje

odmaterializowanie stosunków międzyludzkich. Marzenie o kontaktach telepatycznych i duchowych urealnia się w radykalnym postępie przyjmując wypaczoną, dziwaczną formę. Z drugiej strony to normalny obraz postępu. Artysta tworzy własną przestrzeń. Przeniesione do niej reguły perspektywy powodują nieprzewidziane dla niego deformacje. Posłużenie się iluzją optyczną dezorientuje widza. Kwiatkowski kreuje własną rzeczywistość jako antidotum na powolne wirtualizowanie świata. Jest to sposób, aby przejść nad tym do porządku dziennego, pogodzić się z nieuniknionym i naturalnym. Jego praca to refleksja nad ztechnologizowanym światem. Obiekty kojarzą się z rzeczywistością wirtualną, „obrazują“ coś nienamacalnego. Inspiracja renesansem dała mu początkowo narzędzie do odtwarzania rzeczywistości. Następnie doświadczenia te pozwoliły na użycie iluzji optycznej, a z czasem deformacji. Sześciany wykreowane w nierealnej przestrzeni przeniesione do wnętrza galerii ulegają zaskakującym zniekształceniom. Posłużenie się odpowiednim kolorem pochodzącym z tradycji przedstawień sakralnych (ultramaryna), jak i iluzjonistyczne operowanie światłocieniem dodatkowo

odmaterializowuje przedstawiane obiekty. Użyte środki wytwarzają w oku widza dodatkową przestrzeń – coś co fizycznie nie istnieje. Praca Kwiatkowskiego wchodzi w pewną relację między materią, a wirtualnością. Klasyczny porządek ulega zdynamizowaniu, jakby został wprowadzony w ruch i zmierzał na spotkanie nieskończoności. Czegoś niedostępnego i zamkniętego przed naszym umysłem.


PAWEŁ KWIATKOWSKI ur. 1974 w Warszawie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w 2005 roku pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem, instalacją i wideo. Mieszka i pracuje w Warszawie