HISTORIA GALERII 2.0 W PIGUŁCE


Galeria 2.0 rozpoczęła działalność w październiku 2009 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy wsparciu rektora Pawła Nowaka. Została założona przez pracowników dydaktycznych z wydziałów grafiki i malarstwa: Jana Mioduszewskiego, Marcina Chomickiego, Jakuba Wróblewskiego i Rocha Forowicza. Wkrótce do zespołu dołączyła Katarzyna Urbańska. W ostatnim okresie działalności galerii zespół kuratorski tworzyli Marcin Chomicki i Justyna Wencel.
W latach 2009-2012 w Galerii 2.0 zorganizowano około 30 wystaw, 20 wykładów i spotkań oraz 3 koncerty. Wystawiano prace i promowano twórczość głównie młodych artystów multimedialnych pochodzących z różnych środowisk artystycznych w Polsce, w większości zajmujących się instalacją i wideo.