GROSPIERRE - spotkanie z artystą

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem Grospierre, fotografem,który zaprezentuje dokumentację swoich najnowszych prac.Po spotkaniu dyskusja.

WTOREK > 11.01.2011
godz.18


galeria 2.0
ostatnie piętro Pałacu Raczyńskich
( Rektorat ASP w Warszawie )
ul. Krakowskie Przedmieście 5


Nicolas Grospierre, Żory, widok instalacji
z Sainsbury Centre for Contemporary Art, Norwich, 2009.


Nicolas Grospierre, 2D > 3D, anamorficzna fototapeta, CSW ZUJ,
Warszawa 2007


Nicolas Grospierre, budynek Ciechu w Warszawie, tuż przed rozbiórką,
miejsce instalacji Szklana Pułapka.


Nicolas Grospierre, Szklana pułapka, widok instalacji, Warszawa 2010
fotografie opublikowane dzieki uprzejmości artysty


Nicolas Grospierre

Fotograf. Urodził się w 1975 roku w Genewie. Studiował nauki polityczne w Institut d'Etdes Politiques de Paris oraz London School of Economics ( MSc. in Russian and Post–Soviet Studies ). Od 1999 Mieszka w Warszawie.
Zajmuje się klasyczną fotografią, instalacja fotograficzną, obiektem fotograficznym a także konceptualną stroną tego medium. W 2008 razem z Kobasem Laksą, Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem otrzymał główną nagrodę (Złotego Lwa) na 11. Biennale Architektury w Wenecji za najlepszy pawilon narodowy: Hotel Polonia. Budynków życie po życiu.
Zainteresowany architekturą modernizmu; szczególnie architekturą państw dawnego bloku sowieckiego. Fotografował litewskie przystanki autobusowe (2003-2004). Obiektywnie dokumentował różne typy pochodzących z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przystanków o geometrycznych kształtach, w których projektach widać echa eksperymentów awangardy. W 2005 roku wspólnie z Olgą Mokrzycką Grospierre sfotografował obóz dla radzieckich pionierów Artek na Krymie. Cykl Hydroklinika (2004) poświęcony jest sanatorium balneologicznemu w Druskiennikach na Litwie. Budynek zaprojektowali A.i R. Silinskas, zbudowany w latach 1976-81, zamknięty pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Ważny dla Grospierra pozostaje kontekst prezentacji jego prac. W projekcie Biblioteka (2006) wprowadził swe fotografie i oparte na wizualnej iluzji obiekty fotograficzne w przestrzeń rzeczywistej biblioteki i antykwariatu. Sprawiające wrażenie niekończących się ciągów pólek z książkami instalacje fotograficzne wprowadzały widzów w świat Borgesowskiej biblioteki Babel, poddając w wątpliwość pojmowanie biblioteki jako uniwersalnego archiwum, skończonego zbioru wiedzy człowieka.W 2007 roku wraz z Olgą Mokrzycką realizuje Mauzoleum fotoinstalację prezentowaną we wnętrzach trybuny honorowej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Ściany wnętrz zostały w całości zakryte fotografiami obsesyjnego muzeum trofeów myśliwskich z podziemnego pasażu w Tibilisi odkrytego przez autorów w trakcie jednej z podróży do dawnych republik radzeckich.
Jednym z nowszych projektów realizowanych w Warszawie była Szklana pułapka, instalacja prezentowana w budynku Ciechu na Woli ( przy ulicy Powązkowskiej ) więcej o tej realizacji: http://www.raster.art.pl/galeria/wystawy/2010/szklana_pulapka/szklana_pulapka.htm
Fotografie Mikołaja Grospierre były publikowane m.in. w magazynach Piktogram, Fluid, Fotopozytyw oraz w książkach (np. Warszawa w poszukiwaniu Centrum, wyd. Znak, Kraków 2005; The Wallpaper City Guide. Warsaw).

www.grospierre.art.pl