Justyna Wencel w Galerii 2.0, Piekło Niebo otwarcie w środę 17.11.2010 godz 18.00! Wystawa czynna 17.11-3.12.2010, pon.-pt. 13.00-18.00
Piekło Niebo
to tytuł filmu video Justyny Wencel, będącego częścią Królestwa, cyklu eksperymentalnych działań na ogrodzie rodzinnego domu, na który składają się filmy video, instalacje i obiekty. Artystka porusza kwestie tożsamości, pamięci, przemijania oraz relacji międzypokoleniowych. Odwołuje się w nim do rodzinnych historii, traum, wspomnień i bliskich osób związanych z miejscowością, w której spędziła dzieciństwo i młodość.

Celem autorki projektu staje się wizualizacja osobistych obrzędów i uczestnictwo w procesie reaktywacji przestrzeni. Artystkę interesuje także człowiek i jego relacja z naturą, choć okazuje się, że częściej podąża tropem jego nieobecności, używając przemilczeń czy niedopowiedzeń.

Kluczową rolę w działaniach na ogrodzie odgrywają siły przyrody, które objawiają się w zmiennych cyklach pór roku oraz procesach wzrostu i rozkładu. Przyroda działa bez jakiegokolwiek nadzoru, co w rezultacie sprawia, że prace pozostawione same sobie zostają przez nią wchłonięte. Ogród rodzinnego domu staje się sceną wydarzeń, w których czas stapia się z przestrzenią, obecność z nieobecnością, a początek z końcem.

Na wystawie Piekło Niebo można zobaczyć wybrane prace z cyklu Królestwo.

Więcej o artystce na stronie http://www.wencel.art.pl/