ELIZA PROSZCZUK W GALERII 2.0

LOVE MEAT,
LOVE THAT,
RAW MEAT

WERNISAŻ: 12.01.2010 GODZ.18

ul. Krakowskie Przedmieście 5, ASP w Warszawie

Elizę Proszczuk zawsze intrygowało to, co żywotne, organiczne, co wewnątrz ciała. Co czerwieni się, pulsuje pod skórą. „ Będąc dzieckiem pragnęłam obejrzeć swój organizm od środka. Interesowała mnie jego mechanika, kolor, materia, kształt. Obrazki w książkach ze „środowiska” nie były dość wiarygodne. Zbyt płaskie, zbyt różowe, małe, nie mające nic z materialności człowieka. Najbardziej rzeczywiste było mi ciało moje, mamy, taty, brata i przyjaciółki Eweliny – pisała w pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w „Infantile Hematology”, książce artystycznej swojego autorstwa
W obrazach Elizy Proszczuk czerwona farba rozpływa się naturalnie, płynie strugami we własnym rytmie, tworząc sensualne, cielesne pejzaże. Proszczuk maluje zarówno duże, jak i niewielkie obrazy. Jako podłoże wykorzystuje przede wszystkim znalezione materiały: stare, zżółknięte kartki, papiery z billboardów, prześcieradła. Są to wybory znaczące, bo podkreślają organiczny związek obrazu ze światem zewnętrznym. Obraz „nie przychodzi znikąd”, on rodzi się, powstaje. Ma korzenie, jest cieleśnie powiązany z osobą, dzięki której się ujawnia i z miejscem, w którym powstaje. Artystka zaczyna malowanie na podłodze, by potem podnieść obraz i powiesić na ścianie. W zależności od wybranego podłoża jej obrazy różnią się miedzy sobą: te malowane na billboardowych płachtach są bardzo materialne, ciężkie i konkretne, jakby techniczne, na papierze i prześcieradłach - subtelniejsze, bardziej intymne i ujawniające/sugerujące erotyczną aurę. Wspólna wszystkim pracom Elizy Proszczuk jest zaznaczająca się na różne sposoby cielesność: zarówno bezpośrednio, poprzez przedstawione motywy - ciała, komórki, jaki i w sposobie powstawania obrazu, który znajduje odzwierciedlenie w pulsującej, organicznej strukturze obrazu, ale przede wszystkim - poprzez jego „istnienie”, proces stawania się. Bowiem dla autorki dochodzenie do obrazu, wszystkie gesty, znaki i myśli, które po drodze się pojawiają, są równie istotne jak to, co na końcu uzyskuje formę zamkniętą.
Frag. tekstu Magdaleny Wichierkiewicz pt. We wnętrzu czerwieni się, pulsuje.. towarzyszącego wystawie E.Proszczuk w gal. XX1 w maju 2009 r.


ilustracje do książki "Infantile Hematology"


W 2008 roku, podczas pobytu twórczego Fundation B.a.d w Rotterdamie, Eliza Proszczuk przygotowała anglojęzyczną publikację „Infantile Hematology”. Wbrew „medycznemu” tytułowi, jest to książka artystyczna. Tkanką pracy są kolaże Elizy Proszczuk, którym towarzyszą teksty/ wypowiedzi: jej własne, znajomych, osób ze świata sztuki, cytaty z literatury. Wszystkie dotyczą żywotności, pulsowania, istnienia: ciała, przestrzeni, czerwieni, rytmu, komórki…Inspiracją do zrealizowania projektu stał się zakupiony kiedyś podręcznik akademicki z lat sześćdziesiątych poświęcony hematologii wieku dziecięcego. W zamieszczonych w książce mikroskopowych zdjęciach dziecięcej krwi oraz ilustracjach stanów chorobowych, Eliza Proszczuk znalazła fascynujący świat form i energii, ale także – inspirację do pytań o możliwości i zakres cielesności.

Frag. tekstu Magdaleny Wichierkiewicz pt. We wnętrzu czerwieni się, pulsuje.. towarzyszącego wystawie E.Proszczuk w gal. XX1 w maju 2009 r.


performance,Kunsthalle KOP, Breda, 25.01.2008,


Eliza Proszczuk urodziła się w 1980 roku w Białymstoku. Mieszka i pracuje w Warszawie i Rotterdamie. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2000-2006). W latach 2007-2009 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych Post St. Joost w Den Bosch, Breda na Wydziale Visual Art. 29 czerwca 2009 uzyskała dyplom International Master of Fine Arts tej uczelni.

Od października 2008 do kwietnia 2009 roku przebywała na rezydencji twórczej w ramach stypendium B.a.d. Fundation. W tym czasie realizowała projekt artystyczny dla Rotterdamu. Obecnie współpracuje z artystami holenderskimi przy projektach dla rotterdamskiej dzielnicy Charlois. Podczas studiów post St Joost opracowała i prowadziła warsztaty kreatywności dla studentów I, II, III roku Akademii „ When I was a child I wanted to be…” Uczestniczyła także w programie rezydencji twórczej Hommes Gallery w Rotterdamie.

Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, instalacją oraz performance. W swojej twórczości poddaje refleksji relacje międzyludzkie. Inspiruje ją szerokorozumiana organiczność, pojęcia takie jak ciało, przestrzeń, czerwień, rytm, komórka ludzka. Kluczowe dla jej sztuki są także zagadnienia „ikony społecznej”, „ikony prywatnej”. W sferze swoich zainteresowań umieszcza zagadnienia dotyczące kształtowania kultury, szczególnie relacji pomiędzy artystą a odbiorcą u schyłku postmodernizmu.

Uczestniczyła w wielu wystawach i festiwalach np. „Noc Muzeów”, SM’s Stedelijk Museum, Den Bosch (Holandia), wystawa zbiorowa “Bat Reel 2”, De Veemvloar, Amsterdam (Holandia), wystawa zbiorowa „Bat Reel”, Novylon, Antwerpia (Belgia); wystawa indywidualna „Infantile Hematology”, Galeria XX1 ,Warszawa; prezentacja/performance/ wystawa indywidualna, “Monkeys on the Water”, Het Wilde Weten, Rotterdam (Holandia); udział w Festiwalu Europy Wschodniej „Oost West Burlesk”, Rotterdam (Holandia); wystawa zbiorowa, Galeria DEK 66, Rotterdam (Holandia); wystawa zbiorowa, Galeria Kunst Super Rotterdam(Holandia); „Performance Night”, KOP, Breda (Holandia); wystawa zbiorowa, galeria M.I.K.C, Delden (Holandia); projekt artystyczny z udziałem Alisji Ibbaran „ If not not’ ”, Barcelona (Hiszpania). wystawa zbiorowa, Biennale Tkaniny Artystycznej, galeria Turiec Martina (Czechy); wystawa zbiorowa, Triennale Tkaniny Artystycznej, ARTTEX , galeria P.M. Bohuna, Liptovsky Mikulas